Redaktionen

Redaktör och ansvarig utgivare:
Per Myrhill

Webredaktör:
Jan Hoff

Formgivare:
Jan Kustfält (sättning och layout)