Kontakt

Ansvarig utgivare, grundare och redaktör: Per Myrhill (per@plutoniumcomics.se)
Webredaktör, Facebookredaktör och oersättlig idéspruta: Jan Hoff
Grafisk form, sättning och ovärderligt bollplank: Jan Kustfält (jan@plutoniumcomics.se)

För kontakt med oss: info@plutoniumcomics.se
För att skicka in ditt/dina bidrag: submission@plutoniumcomics.se (Skicka i första skedet lågupplösta filer. Om vi vill ha med dig i nästa nummer kontaktar vi dig i god tid så du kan leverera tryckfärdiga högupplösta filer.
Har du en idé du vill pitcha eller visa upp är du välkommen att använda oss som bollplank redan i ett tidigt skede. Även här vill vi i första skedet ha lågupplösta filer.

Vi kommer inte använda bilder eller idéer, manus, som du skickar in. Vi vill dock påpeka att vi inte tar ansvar för om din idé liknar någon annans idé. Det faller på din egen lott att lösa eventuella tvister i framtiden. Vi frånsäger os allt ansvar och publicerar aldrig något utan upphovspersonen/personernas godkännande.

Upphovspersonerna äger själv alla rättigheter till sin serie.